Skip to Content

Про Методцентр

Спеціалісти Центру

Контактна інформація

Напишіть нам

Коротка історія створення НМЦ ПТО

«Уся освітня діяльність вимагає існування «суб’єктів, які навчаючи інших, навчаються самі».

П.Фрейре

                   Методична служба на Херсонщині існує більше 60-ти років. У фондах Державного архіву Херсонської області першу згадку про організацію навчально-методичної роботи знаходимо в матеріалах 1947 року.      У 1962 році в СРСР було видано Положення про навчально-методичні кабінети. Імовірно, в цьому році на Херсонщині було утворено навчально-методичний кабінет, на чолі якого став В.Даліот. НМК надавав практичну допомогу училищам в організації роботи, методичну допомогу підприємствам та організаціям міста Херсона в підготовці робітників, а також вивчав і розповсюджував передовий досвід кращих викладачів навчальних закладів ПТО. З часом набувають поширення виїзні консультації як важлива форма методичної допомоги. У кожному училищі створюються і функціонують педагогічні кабінети.
             У 80-х роках робота НМК проводиться з урахуванням реформ загальноосвітньої і професійної школи. Розповсюджується досвід бригадних форм організації праці. Поширюється практика створення авторських наочностей. Широкого застосування набуває використання в навчальному процесі мікрокалькуляторів.
             У 90-ті роки, після оголошення незалежності України, профтехосвіта відмовилася від типових програм, розроблених за часів СРСР. Розпочалась розробка навчальних планів на основі типової базисної структури. Кожен навчальний заклад самостійно розробляє робочі навчальні плани з урахуванням варіативної складової.      Вагомий внесок у становлення і розвиток методичної служби області зробили керівники: Б.О.Кан, О.О.Якимов, В.В.Кудря, А.В.Шутова, Г.А.Сьомочкіна.
              Ішли роки. Змінювалися назви, кількість працюючих, але суть роботи залишалась одна – навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу в професійно-технічних навчальних закладах, організація безперервної освіти педагогічних кадрів.      Сьогодні навчально-методичний центр професійно-технічної освіти поєднує в своїй роботі три функції: методичну, управлінську, оперативну.
              Час вимагає нових підходів і нових рішень. Іде зміщення акцентів з традиційних та особистісно-орієнтовані форми діяльності, перехід від роботи з усіма до роботи з кожним.Спільно з педагогічними колективами реалізуються пріоритетні напрямки діяльності: 1. Оновлення змісту професійної освіти:

  • впровадження державних стандартів ПТО з робітничих професій;
  • коригування програм професійного навчання з метою забезпечення їх змісту технічним і технологічним умовам сучасного виробництва;
  • інформаційно-методичний супровід упровадження сучасних виробничих технологій у навчальний процес.

2. Інформатизація і комп’ютеризація освітнього процесу в ПТНЗ:

  • створення системи інформаційного ресурсу закладів ПТО на основі інтегрованих баз даних;
  • розробка педагогічних програмних засобів навчання;
  • проведення комп’ютерних тренінгів для керівників та медпрацівників ПТНЗ.

3. Соціальне партнерство у професійно-технічній освіті:

  • координація діяльності Міжрегіональних навчально-практичних центрів інноваційних технологій у будівництві компаній «Хенкель-Баутехнік (Україна)» та «Кнауф»;
  • організація співпраці навчальних закладів з підприємствами, установами, організаціями, в яких упроваджуються сучасні методи виробництва.
structure.jpg