Skip to Content

Про Методцентр

Спеціалісти Центру

Контактна інформація

Напишіть нам

В’ячеслав Супрун: Профтехосвіта. Плани на майбутнє

2014 рік у  професійно-технічній освіті - це рік активних дій і неординарних рішень:
          Відповідно до національної Стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, постає необхідним створення системи забезпечення якості професійно-технічної освіти шляхом розроблення сучасних державних стандартів з професій широких кваліфікацій. Найважливіше - нові стандарти профтехосвіти: в наступному році  їх буде розроблено ще  80. Робота ця складна, але від змісту стандартів і швидкості їх впровадження залежить підвищення якості професійної освіти та покращення взаємодії з роботодавцями, замовниками підготовки кадрів.
Для цього вже, 5 грудня 2013 року, на базі Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка відбувся  Всеукраїнський установчий семінар з розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти у 2014 році,  організаторами якого  були департамент професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України  та Інститут інноваційних технологій і змісту освіти.  Ця робота уже здійснюється в регіонах, і тому надважливо постійно підтримувати  творчі сили і кращий  досвід.
          Потребує докорінних змін уся система підготовки і перепідготовки керівних кадрів та рівень їх відповідальності. У 2014 та наступних роках активно проводитиметься атестація керівників навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти. Кожен директор професійно-технічного закладу повинен знати свої резерви, бачити перспективу розвитку регіону, його демографічну ситуацію, потреби ринку праці. Без розуміння стратегії розвитку свого регіону, знання ситуації ринку праці – не має і бачення розвитку навчального закладу.
Кожний професійно-технічний навчальний заклад повинен мати власну стратегію розвитку, а тому керівником навчального закладу сьогодні повинен бути успішний менеджер, який може нестандартно мислити, не боїться нових проектів, є авторитетом для свого педагогічного колективу. Адже рівень навчального закладу багато в чому залежить саме від його керівника. Тому, у 2014  році також активно продовжить роботу Школа резерву директорів ПТНЗ (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.09.2013 р. № 1333), до складу якої входять 32 педагогічних працівника ПТНЗ з усіх регіонів України.
          Наш напрям – європейська інтеграція. Один із кроків до цього – міжнародний проект Tвіннінг «Модернізація законодавчих стандартів та принципів освіти та навчання у відповідності до політики Європейського Союзу щодо навчання впродовж життя». Партнерами Міністерства у проекті є Консорціум, до складу якого входять Університетський коледж Метрополітен (Данія), Технічний коледж міста Оргус (Данія) та Федеральний інститут професійно-технічної освіти та підготовки (Німеччина). З метою ефективної реалізації проекту залучено ряд інших центральних органів виконавчої влади, установ і організацій, а саме: Міністерство соціальної політики, Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні, Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України та ін.
Проект передбачає аналіз українського законодавства та розроблення рекомендацій для його вдосконалення на основі політики ЄС та досвіду щодо навчання впродовж життя, підтримку стратегії впровадження Національної рамки кваліфікацій, розроблення і впровадження механізмів та критеріїв забезпечення якості професійно-технічної освіти.
          У 2014 році Міністерство освіти і науки України також активно співпрацюватиме з Європейським фондом освіти у напрямі удосконалення національної системи професійно-технічної освіти відповідно до європейських стандартів. Україна є активним учасником Туринського процесу, починаючи з 2010 року, вже підготовлено відповідні звіти за 2010 та 2012 роки. Беручи до уваги значні успіхи у підготовці таких звітів, Україна також обрана для апробації методології Туринського процесу на регіональному рівні в рамках пілотного проекту «Туринський процес – регіональний рівень». Визначено п’ять пілотних регіонів: Вінницьку, Дніпропетровську, Сумську, Хмельницьку області та м. Київ. Презентація регіональних звітів відбудеться під час міжнародної конференції у березні 2014 р. за участю представників регіонів України та зарубіжжя.
          На шляху до європейської інтеграції українське суспільство має постійно вчитися, здобувати й ефективно використовувати знання, впевнено конкурувати з розвиненими країнами світу. Тому, за ініціативи Міністерства освіти і науки України нещодавно проведено ряд цікавих та корисних зустрічей учнівських та педагогічних колективів професійно-технічних навчальних закладів м. Києва із Інною Ємельяновою, першим заступником Міністра юстиції України, Степаном Дериволковим, першим заступником Міністра доходів і зборів України, Миколою Романовим, першим заступником Міністра екології та природних ресурсів України, Іваном Бісюком, першим заступником Міністра аграрної політики та продовольства України, а також з Олександром Дороховським, директором департаменту митної справи Міністерства доходів і зборів України та Олегом Машковим, доктором технічних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України, віце-президентом Аерокосмічної академії наук України, проректором з наукової роботи Державної екологічної академії післядипломної освіти.
          Наступне, важливість учнівського самоврядування взагалі та у системі професійно-технічної освіти зокрема. Адже самоврядування – один із головних принципів діяльності учнівської спільноти. Досвід багатьох років показує, що саме учнівське самоврядування – це не лише самостійне вирішення різноманітних питань, а й самостійне виконання, проведення, планування різноманітних заходів, відповідальність за яких несуть самі учні.
          Важливою складовою оновлення змісту професійно-технічної освіти, впровадження в навчальний процес інноваційних освітніх технологій є забезпечення ПТНЗ сучасними засобами навчання, інформатизації та комп'ютеризації. Одним із основних аспектів інформатизації професійно-технічних навчальних закладів стане використання Інтернет-технологій. У 2014 році до мережі Інтернет планується підключити 95 відсотків ПТНЗ. 90 відсотків професійно-технічних навчальних закладів матимуть власні веб-сайти. У 80 відсотків гуртожитків ПТНЗ плануються учнівські робочі місця з підключенням їх до мережі Інтернет.
          Також 2014 року  буде проведено  Всеукраїнський  фестиваль  навчальних фільмів «Урок майстра».
          Ті модернізаційні зміни  в освіті, що відбуваються сьогодні вимагають внесення змін до  переліку робітничих професій, за якими проводиться навчання в ПТНЗ. У I півріччі 2014 року буде підготовлено проект нової редакції постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах».
          Новітні технології визначають успіх якості професійно-технічної освіти. Підготовка конкурентоспроможних на ринку праці робітників залежить від володіння ними прогресивними виробничими технологіями, вміння виконувати роботи з використанням новітніх матеріалів, інструментів, обладнання та пристроїв. На це працюватиме осучаснена спільно з роботодавцями мережа навчально-практичних центрів на базі професійно-технічних навчальних закладів.
          Важливим чинником забезпечення якісної освіти та відповідного забезпечення галузей економіки кваліфікованими робітничими кадрами у 2014 році буде формування оптимальної мережі професійно-технічних навчальних закладів. Важливим завданням при цьому залишається збалансування обсягів підготовки, зайнятості та попиту в розрізі кожного регіону на робітничі кадри, збереження контингенту учнів та педагогічного персоналу. Потребує узгодженої оптимізації мережа діючих професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I і II рівнів акредитації з урахуванням розвитку економіки країни та регіональних ринків праці.
          Окремої уваги у 2014 році заслуговуватимуть питання порядку обліку та використання державного майна професійно-технічних навчальних закладів, стан правової роботи в регіонах та своєчасне виконання обов’язків регіональних управлінь (департаментів) та професійно-технічних навчальних закладів щодо внесення даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДБО).
          З метою підвищення престижності робітничих професій шляхом проведення виставкової діяльності, всеукраїнських конкурсів фахової майстерності та здійснення профорієнтаційної роботи, 27 лютого - 01 березня 2014 року у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» (вул. Салютна, 2-Б) відбудеться П'ята Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2014», у рамках якої буде проведена Науково-практична конференція: «Фахова підготовка робітничих кадрів у навчально-практичних центрах професійно-технічних навчальних закладів - важлива складова розвитку сучасного виробництва» (проводять Супрун В.В., директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України та Паржницький В.В., начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» МОН України).Також відбудуться:
          -1.Рейтинговий виставковий конкурс для закладів професійно-технічної освіти з нагородженням Гран-Прі «Лідер професійно-технічної освіти України»;
          -2.Конкурс з тематичних номінацій з актуальних проблем розвитку національної освіти з нагородженням золотими, срібними та бронзовими медалями Учасників рейтингового конкурсу за галузевим спрямуванням мережі закладів професійно-технічної освіти МОН України:
- Сфера послуг.
- Агропромисловий комплекс.
- Промисловість.
- Будівництво.
- Транспорт та зв'язок.
          -3.Сучасний професійно-технічний навчальний заклад у загальноєвропейському освітньому просторі:
3.1. Модернізація змісту професійно-технічної освіти відповідно до потреб ринку праці.
3.2. Інтеграція у європейський освітній простір.
3.3. Сучасні підходи до організації підвищення професійної компетентності майбутнього робітника.
3.4. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес.
3.5. Соціальне партнерство в професійно спрямованому навчанні кваліфікованих робітників.
          З метою підвищення якості професійного навчання, популяризації робітничих професій, удосконалення форм, методів та засобів виробничого навчання та на виконання Указу Президента України від 18 вересня 2004 року № 1102 «Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 495 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки», Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 р. за № 1318/20056, Міністерством освіти і науки України у 2014  році планується проведення 5 всеукраїнських та 135 регіональних конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів, а також 3 всеукраїнських та 81 регіональний конкурси професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання. Серед них Всеукраїнські конкурси фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з робітничих професій:
          -слюсар з ремонту рухомого складу - на базі Державного професійно-технічного навчального закладу «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту» Вінницької області;
          -слюсар з ремонту автомобілів - на базі Державного професійно-технічного навчального закладу «Центр професійно-технічної освіти № 3 м. Харкова»;
          -кухар - на базі Рівненського торгово-професійного ліцею;
          -тракторист - машиніст сільськогосподарського виробництва - на базі Новосвітлівського професійного аграрного ліцею Луганської області;
          -маляр - на базі Державного навчального закладу «Подільський центр професійно-технічної освіти» Хмельницької області.
          На етапі реорганізації регіональних органів виконавчої влади в рамках адміністративної реформи в структурних підрозділах обласних державних адміністрацій, які опікуються сферою освіти, нажаль, не приділено належної уваги створенню управлінських структур, адекватних обсягу функцій і повноважень в питаннях підготовки кваліфікованих робітників, що унеможливлює створення на місцях ефективної системи управління якісними змінами в професійно-технічній освіті. Тому відбуватиметься активне «перезавантаження» методичних та фінансово-економічних служб професійно-технічної освіти, упорядковуватиметься управлінська діяльність керівників ПТНЗ.
       До основних відкритих інтернет-заходів 2014 року, які будуть запропоновані  для різних категорій працівників системи ПТО, будуть віднесені та проведені за окремим графіком:
- вебінари;
- інтернет-конференції;
- інтернет-наради;
- відео-мости;
- інтернет-зустрічі, дискусії, диспути;
- пряма інтернет-трансляція заходів;
- інтернет-консультації;
- інтернет-уроки, лекції ;
- віртуальні майстер-класи, тощо.
Для уніфікації спілкування буде взято за основу платформу - http://seemedia.pro/.
          Модернізація системи управління спрямовуватиметься на здійснення подальшої автономії професійно-технічних навчальних закладів, розширення повноважень керівника училища, підвищення його персональної відповідальності за якість підготовки робітничих кадрів.  На сьогодні, для економічного зростання  країни вкрай необхідно поглибити соціальне партнерство між навчальними закладами і роботодавцями шляхом їх участі у підготовці, перепідготовці,  підвищенні кваліфікації  робітників та посилити роль регіональних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців щодо визначення напрямів та обсягів підготовки кваліфікованих робітників.
          Тому для досягнення якісних зрушень постають такі завдання державної політики у галузі професійно-технічної освіти:
          -забезпечення якості професійно-технічної освіти шляхом розроблення сучасних державних стандартів професійно-технічної освіти з професій широких кваліфікацій та оновлення навчально-методичного забезпечення;
          -запровадження науково-обгрунтованого прогнозування розвитку ринку праці з урахуванням реального стану і тенденцій розвитку економіки, створення механізму взаємодії центральних та регіональних органів влади, соціальних партнерів при формуванні державного замовлення на підготовку робітничих кадрів;
          -підвищення самостійності професійно-технічних навчальних закладів у розпорядженні матеріальними і фінансовими ресурсами. Перехід на багатоканальне фінансування професійно-технічних навчальних закладів;
          -утворення центрів з впровадження інноваційних технологій на базі кращих державних професійно-технічних навчальних закладів,
          -модернізація мережі професійно-технічних навчальних закладів з урахуванням розвитку економіки країни та регіональних ринків праці;
          -підвищення престижності робітничих професій шляхом проведення всеукраїнських конкурсів фахової майстерності та здійснення профорієнтаційної роботи;
          -перегляд підходів до організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників, удосконалення, добір та робота з педагогічними працівниками, зарахованими до кадрового резерву, наближення управлінських функцій керівників професійно-технічних навчальних закладів до вирішення завдань сучасної професійної освіти.
          Подальше формування нормативно-правової бази у сфері освіти має спрямовуватися на визначення правових, організаційних, фінансових засад інноваційного розвитку системи національної освіти в контексті глобалізаційних тенденцій і викликів часу. Насамперед актуальним є питання щодо розроблення проекту Закону України «Про післядипломну освіту», нових редакцій проектів Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту».
          Оновлення нормативно-правової бази вимагає розроблення та прийняття в установленому порядку актів стосовно:
           -удосконалення структури національної системи освіти відповідно до міжнародної стандартної класифікації;
           -удосконалення системи оплати праці педагогічних, науково-педагогічних працівників та інших категорій працівників навчальних закладів з метою забезпечення державних гарантій, визначених статтею 57 Закону України «Про освіту»;
           -урегулювання питання щодо підготовки молодших спеціалістів у вищих професійних училищах та коледжах.
          У свою чергу, модернізація змісту освіти передбачає:
          -розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти з професій широких кваліфікацій;
          -оновлення та затвердження оптимального переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників (скорочення їх кількості на основі інтеграції);
          -впровадження нових державних стандартів загальної середньої, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти на основі Національної рамки кваліфікацій та компетентнісно орієнтованого підходу в освіті, необхідності підготовки фахівців для сталого розвитку з новим екологічним мисленням;
          -узгодження освітньо-кваліфікаційних характеристик та навчальних програм із професійними кваліфікаційними вимогами;
          -модернізацію навчальних планів, програм та підручників відповідно до оновлених державних стандартів освіти;
          -розроблення інтегрованих навчальних планів професійно-технічних навчальних закладів третього атестаційного рівня, вищих навчальних закладів І – II та III – IV рівнів акредитації;
          -розроблення на основі проведення моніторингу ринку праці Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах;
          -оновлення змісту підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників для професійно-технічних навчальних закладів і професійних коледжів.
          У подальшій роботі потребує корегування, перегляд підходів до організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників, удосконалення, добір та робота із особами, зарахованими до кадрового резерву, наближення управлінських функцій керівників професійно-технічних навчальних закладів до вирішення завдань сучасної профтехосвіти.
          Пропонується подальше удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних кадрів професійно-технічної освіти на базі вищих навчальних закладів і профільних професійно-технічних навчальних закладів; забезпечення підготовки педагогічних працівників за спеціальністю «Професійна освіта» (за профілем) для системи професійно-технічної освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра і магістра з присвоєнням кваліфікацій майстра виробничого навчання, викладача практичного навчання за відповідною галуззю виробництва або сферою обслуговування, інженера-педагога та викладача дисциплін професійно-теоретичної підготовки у відповідній галузі виробництва або сфері обслуговування.
Вирішенню питання працевлаштування випускників-педагогів та їх закріплення на педагогічній роботі сприятиме продовження практики виплати адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали угоду про роботу в професійно-технічних навчальних закладах.
            Одним із пріоритетів роботи Міністерства у 2014 році буде активне залучення соціальних партнерів до усіх складових діяльності системи професійно-технічної освіти. Система налагодження конструктивного, взаємовигідного партнерства між навчальними закладами, роботодавцями та органами влади дозволить нам не тільки залучити додаткові ресурси для розвитку системи професійної освіти, але й зробити її більш відкритою, ефективною та адекватно реагуючою на виклики сьогодення.
           Система професійно-технічної освіти має високий потенціал для подальшого удосконалення. Усім нам разом необхідно цілеспрямовано запроваджувати нові форми роботи, що дозволить професійно-технічній освіті стати більш гнучкою, якісною, результативною, а відтак - конкурентоспроможною.