Skip to Content

Про Методцентр

Спеціалісти Центру

Контактна інформація

Напишіть нам

Семінар-практикум викладачів спецдисциплін та майстрів виробничого навчання з професії «Касир в банку», «Секретар керівника організації, установи»

        Відповідно до плану роботи НМЦ ПТО у Херсонській області 19 квітня 2023 року в форматі онлайн з використанням платформи Meetвідбулася зустріч викладачів та майстрів виробничого навчання з теми: «Реалізація професійних компетентностей здобувачів освіти на уроках теоретичного та виробничого навчання». Професії «Касир в банку», «Секретар керівника (організації, установи)».
        Розпочала захід методист НМЦ ПТО Тетяна Мороз, яка акцентувала увагу присутніх на тому, що актуальними є змістовні трансформації у системі професійної підготовки кваліфікованих робітників, зокрема це стосується пошуку інноваційних форм, нових методів, інтерактивних технологій навчання на всіх етапах освітнього процесу у професійній освіті. Формування та реалізації професійної компетентності здобувачів освіти зумовлюється динамічними змінами у сучасних галузях та сфері послуг. Професійна компетентність фахівців – це не лише знання, уміння, навички, а й творче ставлення до справи, позитивні нахили, інтереси і прагнення. Здатність реалізації та використання набутих знань, умінь, а також особистісні якості для забезпечення необхідного результату на конкретному робочому місці, в конкретній професійній ситуації.
        Отже, реалізація професійних компетентностей дають змогу констатувати, що загальним є розуміння компетенції – як здатності здобувача освіти розв’язувати реальні та віртуальні проблеми у професійній та соціальній діяльності.
Приєдналися до зустрічі Тетяна Патерук, викладач вищої категорії ДПТНЗ «Херсонський професійний ліцей зв’язку та поліграфії», яка зауважила, що інформаційно-цифрова компетентність (ІЦК) здобувачів освіти – це їх спроможність самостійно працювати з інформацією, що надходить з різних джерел, здійснювати пошук, аналізувати, відбирати потрібну, обробляти, перетворювати, зберігати та передавати її. Ця компетентність забезпечує навички діяльності здобувачів освіти з інформацією, яка міститься у змісті різних навчальних предметів й освітніх галузей, у тому числі сучасному діловодстві, а також у навколишньому світі. Освітній процес сьогодні неможливий без формування у здобувачів освіти та удосконалення у викладачів цифрової компетентності, яка забезпечує процес навчання дуже широкими можливостями в оволодінні знаннями, уміннями, навичками, так і застосування їх у подальшому житті, у самоствердженні та самореалізації.
        Продовжила виступ Оксана Кобець, майстер виробничого навчання ДПТНЗ «Херсонський професійний ліцей зв’язку та поліграфії», яка наголосила, що інтерактивні форми та методи є невід'ємною частиною роботи сучасного майстра виробничого навчання. Індивідуальна робота кожного учня на персональному комп'ютері поєднується із груповою роботою під час вивчення нового матеріалу, роботи над проектами, роботи в мережі. Використання комп'ютерної техніки та мультимедійних засобів є звичайними засобами навчання на уроці виробничого навчання. Для досягнення цієї мети використовуються: "Робота в парах", "Карусель", "Мікрофон", "Мозаїка", "Мозковий штурм", "Аналіз ситуації", "Ажурна пилка", а також імітаційні ігри, дискусії, дебати тощо. Ці завдання сприяють активізації мислення учнів, формуванню вміння побачити проблему, сформулювати, висунути гіпотезу, запропонувати і спробувати різні способи вирішення цієї проблеми, а також до засвоєння нових знань. У підсумку можна сказати, що ефективності навчання та підвищенню рівня професійної компетентності здобувача освіти, сприяє мотивація та реалізація компетентнісного підходу.