Skip to Content

Про Методцентр

Спеціалісти Центру

Контактна інформація

Напишіть нам

Семінар-практикум викладачів предмета «Креслення»

         Відповідно до плану роботи Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Херсонській області 23 березня 2023 року в онлайн  режимі на платформи ZOOM відбувся семінар-практикум викладачів предмета «Креслення» з теми «Створення сучасного освітнього середовища – важливий чинник формування професійної компетентності майбутніх фахівців».

 
         Захід розпочала методист НМЦ ПТО Світлана Волонтир, яка акцентувала увагу присутніх на тому, що важливим в створенні сучасного освітнього середовища є уміння використовувати цифрові ресурси й електронні засоби навчання. Адже на багатьох виробництвах випускникам професійно-технічних навчальних закладів доводиться мати справу з системою графічних зображень, умовних графічних позначень і символів, які відображають реальні процеси і явища. “Креслення” належить до тих предметів, які закладають фундамент професійної підготовки здобувача освіти, формуючи графічні знання. Виходячи з того, що “місце і роль навчання кресленню в системі
 освіти визначаються з огляду на місце самої освіти в задоволенні суспільних, виробничих, творчих і побутових потреб людини”, професійна підготовка майбутнього кваліфікованого робітника має передбачати високий рівень сформованих графічних знань та вмінь і, як наслідок цього, – високий рівень графічної компетентності.
          Викладач Професійно-технічного училища № 26, с.Гаврилівка Ольга Косматова представила колегам змістовний та цікавий матеріал з питання “Використання онлайн сервісу DRAW.IO в професійній діяльності викладача”, презентувала свій досвід щодо роботи з онлайн інструментом DRAW.IO, якій дозволяє створювати найрізноманітніші схеми, діаграми, графіки, карти зв’язків та багато іншого. 
 
         Учасники семінару:
  • обговорили отриману інформацію з поданої теми;
  • ділились власним досвідомз використання різноманітних онлайн сервісів у роботі;
  • усі зійшлися на думці, що спеціальне програмне забезпечення дозволяє проектувати, моделювати і конструювати об’єкти діяльності, представляти технологічні процеси у різних комбінаціях, а також забезпечує інтенсифікацію самостійної роботи учнів.

         Підводячи підсумки заходу, методист НМЦ ПТО у Херсонській області Світлана Волонтир зосередила увагу учасників на тому, що активне впровадження інноваційних технологій в професійній освіті є важливим чинником створення сучасного освітнього середовища, відповідає вимогам інформаційного суспільства та процесу реформування традиційної системи освіти. Використання можливостей спеціальних програм дозволяє зробити процес навчання особистісно орієнтованим, ставити і розв’язувати нові, нетрадиційні освітні завдання (формування і розвиток дослідницьких, інформаційних, комунікаційних, комунікативних та інших умінь учнів, розвиток їх мислення і здібностей, творчої уяви, формування модельних уявлень тощо).