Skip to Content

Про Методцентр

Спеціалісти Центру

Контактна інформація

Напишіть нам

Засідання обласної секції педагогічних працівників з професій автомобільного транспорту

        Згідно з планом роботи НМЦ ПТО у Херсонській області 13 березня 2023 року в онлайн режимі на платформі ZOOM проведено засідання круглого столу викладачів спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання з професій автомобільного транспорту за темою: «Змішане навчання в нових умовах». У засіданні  взяли участь представники шести закладів професійної (професійно-технічної) освіти  Херсонщини. 

       Захід розпочала методист НМЦ ПТО Вікторія Кір’язова, яка акцентувала увагу на  особливості  організації освітнього процесу при змішаному  навчанні,   розкрила сутність змішаного навчання як напряму сучасної системи освіти і зазначила що саме запровадження цієї технології дозволяє додатково мотивувати учнів до навчання, перетворює вчителя на фасилітатора, налагоджується взаємодія учнів, у них формуються навички роботи в команді. Успішна реалізація дисципліни у змішаному форматі передусім залежить від готовності викладача адаптувати свій підхід до подачі матеріалу, методів викладання й розуміння ролей викладача та учнів в освітньому процесі. Ось чому важливо комунікувати нові можливості, зокрема для педагогічних працівників, які з’являються завдяки впровадженню змішаного навчання.          Учасники  заходу визнали, що сучасна професійна освіта розглядає орієнтацію на інтереси особистості, на становлення її ерудиції, розвиток самостійності у здобутті знань. Якість підготовки здобувачів освіти  залежить від розуміння педагогами вимог сучасного ринку праці до кваліфікованих робітників, а також їх здатності до нових форм та методів навчання, вміння постійно оновлюватись та відповідати потребам сучасності, перебувати у стані постійного навчання.

         Станом на сьогодні, у час активного розвитку інформаційних технологій багато аспектів життя переноситься в мережу, прискорюючи тим самим темпи розвитку сучасного інформаційного суспільства і долаючи географічні бар’єри. Використання дистанційних технологій навчання у освітній діяльності є реальною необхідністю і важливим стратегічним напрямком для забезпечення високої ефективності навчання.
        Підводячи підсумки заходу, методист НМЦ ПТО наголосила на тому, що сучасні технології навчання є запорукою якісної підготовки кваліфікованих робітників. Їх застосування в освітньому процесі підвищує професіоналізм педагогів, а також якість освіти майбутніх кваліфікованих робітників. Змішане навчання – це якісно новий підхід, що трансформує структуру й зміст навчання, змінюючи традиційні ролі викладача та здобувача освіти, а водночас і навчальне середовище. Змішане навчання у сфері професійної (професійно-технічної) освіти має майбутнє і набирає обертів у світі.