Skip to Content

Про Методцентр

Спеціалісти Центру

Контактна інформація

Напишіть нам

Засідання обласної секції педагогічних працівників з професій будівельного напрямку

        Згідно з планом роботи НМЦ ПТО у Херсонській області 20 лютого 2023 року в онлайн режимі на платформі Zoom проведено засідання круглого столу викладачів спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання з професій будівельного напрямку за темою: «Сучасні підходи до організації проведення уроків теоретичного та виробничого навчання». У засіданні  взяли участь представники чотирьох закладів професійної (професійно-технічної) освіти  Херсонщини. 

       Захід провела методист НМЦ ПТО Вікторія Кір’язова, яка акцентувала увагу присутніх на тому, що важливою ланкою професійно-практичної підготовки кваліфікованого робітника є     організація та проведення ефективного уроку теоретичного та виробничого навчання, що включає раціональне сполучення методів і прийомів навчання, які спрямовані не тільки на формування системи професійних знань, умінь і навичок, але і на розвиток практичного та системного мислення, здібностей до самостійної творчої діяльності.

          Учасники  заходу визнали, що сучасна професійна освіта розглядає орієнтацію на інтереси особистості, на становлення її ерудиції, розвиток самостійності у здобутті знань, тобто на компетентнісний підхід до навчання. Сьогодення в умовах жорсткої конкуренції диктує нам свої вимоги до  підготовки професійного, конкурентоспроможного, компетентного робітника. А якість підготовки здобувачів освіти на компетентнісній основі залежить від розуміння педагогами вимог сучасного ринку праці до кваліфікованих робітників, а також їх здатності до нових форм та методів навчання, вміння постійно оновлюватись та відповідати потребам сучасності, перебувати у стані постійного навчання.

         Підводячи підсумки заходу, методист НМЦ ПТО наголосила на тому, що виховати компетентного творчого здобувача освіти може лише компетентний і творчий педагог. Виробництву потрібні конкурентоспроможні фахівці, здатні адаптуватися до швидких суспільних та економічних змін, а це потребує істотного підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників. Якісна підготовка  конкурентоспроможного робітника вимагає творчого підходу педагогічних працівників до вибору форм і методів навчання, максимального використання досягнень сучасної педагогічної науки,  передового новаторського і педагогічного досвіду.