Skip to Content

Про Методцентр

Спеціалісти Центру

Контактна інформація

Напишіть нам

Обласна конференція «Компетентний педагог – запорука реалізації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу»

         26 листопада 2019 року НМЦ ПТО у Херсонській області проведено педагогічну конференцію на тему: «Компетентний педагог – запорука реалізації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу» у формі вебінару. У конференції взяли участь голови методичних комісій та викладачі загальноосвітніх предметів, методисти закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

         У вступному слові директор НМЦ ПТО Світлана Ткаченко зосередила увагу на актуальності сучасного навчання, яке орієнтоване не на засвоєння визначеного обсягу знань, а передусім на пізнання життєвих реалій, у яких ці знання мають значення. Компетентнісний підхід в освіті спрямовує навчальний процес на формування ключових і предметних компетентностей. Компетентнісна спрямованість навчання досягається шляхом уведення наскрізних змістових ліній. Кожен навчальний предмет  має  досить  значний  потенціал для реалізації наскрізних ліній.
         Нам необхідно перейти від формування знань, умінь і навичок до формування компетентностей, яких потребує сучасний вимір життя і які є базовими для формування ключових (ширших) та предметних (вужчих) компетентностей.
         З доповідями на конференції виступили:

  • Компетентний викладач змінює світ – Бондар Н.П., методист НМЦ ПТО у Херсонській області;
  • Сучасні методи формування інформаційно-комунікаційної компетентності викладача – Марухнич О.В., методист НМЦ ПТО у Херсонській області;
  • Професійна компетентність педагога – необхідна умова ефективного процесу навчання – Зарівняк І.С., методист НМЦ ПТО у Херсонській області;
  • Самоосвіта – один із шляхів підвищення професійної компетентності викладача –
  • Азовський М.Ю., викладач ДПТНЗ «Херсонський професійний ліцей зв’язку та поліграфії»;
  • Реалізація компетентнісного підходу до змісту викладання іноземної мови –         Возниця Б.В., викладач ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище».

         Щоб стати агентом змін, педагогу необхідно пам’ятати сьогоднішню роль. Педагог сьогодні: наставник, джерело знань, фасилітатор, тьютор, модератор в освітній траєкторії здобувача освіти, коуч.